Kryžiažodis kraunasi...

 • 1 miestelis Širvintų rajone, į vakarus nuo Širvintų, 5 km į rytus nuo Gelvonų
 • 2 mokslinės klasifikacijos kategorija, naudojama augalų ir grybų sistematikoje
 • 3 pupinių šeimos Faboideae pošeimio augalų gentis.
 • 4 negyvas materialus daiktas , turintys tam tikrą sandarą, pritaikytą tam tikrai funkcijai atlikti
 • 5 kelių asmenų susipriešinimas, pasireiškiantis šalių veiksmais, nukreiptais į priešininką, siekiant nugalėti kitą šalį, ką nors laimėti, pasiekti anksčiau nei kiti.[reikalingas šaltinis] Puolanti šalis - agresorius, kita - besiginančioji šalis
 • 6 nedidelės apimties ramios nuotaikos vokalinis kūrinys
 • 7 kaimas Šalčininkų rajone, į šiaurę nuo Eišiškių
 • 8 laikinas lengvai išardomas bei transportuojamas statinys, skirtas gyventi.
 • 9 Maroko miestas vakarinėje šalies dalyje į šiaurę nuo Rabato, dešiniajame Bu-Regrego upės krante, Atlanto vandenyno pakrantėje
 • 10 šepšinių šeimos samanų gentis
 • 11 2001 JAV psichologinis trileris
 • 12 bokštas, skleidžiantis šviesą, padedančią laivams naviguoti jūroje
 • 1 specialios konstrukcijos pagalbinis laivas, skirtas palaidai supiltai akmens angliai pervežti
 • 2 jūros pakrantės dalis, kurią apsemia jūros potvynių metu.
 • 3 gautos informacijos įsiminimas, laikymas ir atsiminimas, būdingas biologinėms sistemoms , taip pat kai kurioms techninėms sistemoms.
 • 4 užpelkėjęs ežeras vidurio Lietuvoje, Kelmės rajone, apie 2km į šiaurės rytus nuo Kražių
 • 5 gegužraibinių šeimos augalų gentis
 • 6 filologijos dalis, tirianti žodžių sandarą ir rašybą, taip pat stambesnius kalbinius vienetus .
 • 7 gvazdikinių šeimos augalų gentis, kurioje vienintelė Lietuvoje retai darželiuose auginama rūšis - uolinė maražolė
 • 8 tobulai plokščia dvimatė daugdara arba paviršius, dvimatė afinioji erdvė
 • 9 pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įprastoje šeimos aplinkoje globojantis 6 ir daugiau vaikų, netekusių tėvų globos
 • 10 kaimas centrinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 7 km į pietryčius nuo Darbėnų, pakeliui į Kūlupėnus
 • 11 moteris, oficialiai ar faktiškai esanti vyro sutuoktine
 • 12 ežeras pietų Lietuvoje, Varėnos rajone, 6km į rytus nuo Merkinės, 2,5km į vakarus nuo Mardasavo, Dainavos girios apsuptyje
 • 13 tam tikros paskirties laivynas bei įgula
 1. bagaslaviškis
 2. eilė
 3. garždenis
 4. įtaisas
 5. kova
 6. lopšinė
 7. pabarė
 8. palapinė
 9. salė
 10. šepšė
 11. silpnybė
 12. švyturys
 1. anglininkas
 2. atlajus
 3. atmintis
 4. dausinas
 5. dviguonė
 6. gramatika
 7. maražolė
 8. plokštuma
 9. šeimyna
 10. šukė
 11. žmona
 12. glynas
 13. flotilė

Rodyti kitą kryžiažodį:

Tos pačios kategorijos

Tokio pat sudėtingumo


Kryžiažodžio sudėtingumas:

Protų mūšiai

Žaisk dabar

IQ Testas

Spręsti