Protų mūšių reitingas: 1199


Vaisius ar daržovė?

Pasirink, ką matai, vaisių ar daržovę.
  • Atsakyta teisingai 3543

Atstumai

Įvardink atstumą tarp Lietuvos miestų.
  • Atsakyta teisingai 2436

Pirminiai skaičiai

Pažink pirminius skaičius.
  • Atsakyta teisingai 36

Mįslės

Pasitikrink ar žinai lietuvių liaudies mįsles.
  • Atsakyta teisingai 04

Geriausi krepšininkai

Atpažink geriausius pasaulio krepšininkus.
  • Atsakyta teisingai 02

Lietuvos miestai

Atpažink ir įvardink Lietuvos miestus ir miestelius.
  • Atsakyta teisingai 01

Automobilių modeliai

Įrodyk, jog esi tikras automanas, įvardink modelį.
  • Atsakyta teisingai 01

Protų mūšiai

Žaisk dabar